Eko-Innowacje

Kategoria Eko-Innowacje obejmuje szeroki zakres nowatorskich rozwiązań technologicznych, które mają na celu redukcję wpływu człowieka na środowisko naturalne. Innowacje te mogą dotyczyć odnawialnych źródeł energii, wydajniejszych systemów do gospodarowania odpadami, czy też nowych sposobów zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Przykłady eko-innowacji to m.in. panele fotowoltaiczne, nowoczesne technologie do utylizacji odpadów, czy systemy monitorowania i ochrony środowiska. Kategoria Eko-Innowacje stanowi inspirującą platformę do poznawania i promowania nowych koncepcji w obszarze służących ochronie środowiska naturalnego i tworzenia bardziej zrównoważonych modeli gospodarki.