Stań się gwiazdą w swojej branży!

Opowiedz nam o sobie

Instrukcje przeciwpożarowe, które zwiększą bezpieczeństwo

Lidia Pawlak 2019-01-03 0 komentarzy
Wpis

Wyposażenie obiektu w instrukcje przeciwpożarowe jest obligatoryjne. Jednak w zależności od typu prowadzonej działalności, przeznaczenia budynku i znajdujących się na jego terenie materiałów, dana procedura może wyglądać zupełnie inaczej. W celu kompletnego zabezpieczenia warto udać się na stronę bhpex.pl. Dostępna tam oferta obejmuje instrukcje PPOŻ do praktycznie każdej możliwej aplikacji. Ilość idzie w parze z jakością - zawartość merytoryczna jest aktualizowana i opracowywana według przepisów i zaleceń Państwowej Straży Pożarnej.

Asortyment sklepu BHPEX Zielona Góra w tej kategorii składa się z instrukcji dotyczących:

  • warsztatów - czyli wszystkich zakładów, gdzie do pożaru może dojść przy lakierowaniu, malowani, i naprawach mechanicznych,
  • budynków i budowli - zarówno mieszkalnych, biurowców, jak i należących do instytucji państwowych i prywatnych,
  • składowania materiałów niebezpiecznych i grożących eksplozją - odnosi się w tym samym stopniu do stacji paliw, jak i składów gazów technicznych i innych związków chemicznych i mieszanin podatnych na ogień,
  • hurtowni i magazynów - przechowujących materiały, żywności itp.,
  • obsługi sprzętu gaśniczego - wszelkiego rodzaju gaśnic i urządzeń gaśniczych,
  • obiektów handlowo-usługowych - restauracji, sklepów, supermarketów oraz hoteli
  • ogólnego zachowania - czyli profilaktyki zachowania w trakcie pożaru,
  • pozostałych obiektów i zdarzeń - szkół, garaży, wypadków komunikacyjnych, sygnałów alarmowych ochrony cywilnej kraju, zakładów produkcyjnych, oddziałów szpitalnych, schronu, poligonu itp..

Skomentuj wpis